Σχετικά με μας

Ποιοί είμαστε

T

ο Ταμείο Υγείας Προσωπικού ΑΤΕ (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.), Ν.Π.Ι.Δ., είναι Αλληλοβοηθητικό Σωματείο των εργαζομένων – που έχει μέλη και τους συνταξιούχους – της ΑΤΕ , και λειτουργεί σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Κανονισμούς του.
Το ΤΥΠΑΤΕ ιδρύθηκε το 1934. Έδρα του είναι η Αθήνα και συγκεκριμένα το Πολυϊατρείο της Αθήνας που βρίσκεται στην 3η Σεπτεμβρίου 43. Διατηρεί ακόμα Πολυϊατρείο στη Θεσσαλονίκη (Βασ. Ηρακλείου 26).
Το Ταμείο διοικείται από 13μελές Συμβούλιο απαρτιζόμενο από 11 τακτικά και 2 έκτακτα (συνταξιούχους) μέλη.
Υπό την σκέπη του Ταμείου βρίσκονται οι δύο ειδικοί Λογαριασμοί του ΕΛΕΜ και ΕΛΑΤ τους οποίους διαχειρίζονται οι αντίστοιχες Επιτροπές.
Το ΤΥΠΑΤΕ είναι ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος (Ο.Α.Τ.Υ.Ε.) η οποία διατηρεί Πολυϊατρείο στην Πάτρα (Πατρέως 6) και μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (ΑΙΜ).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.


Ιωάννης Γκριζώτης Πρόεδρος
Γεώργιος Κουκάκης Γεν.Γραμματέας
Αντώνης Χειμώνας Α΄ Αντιπρόεδρος
———————- Β΄ Αντιπρόεδρος
———————- Αναπλ.Γεν.Γραμματέας
Θεόδωρος Αβράμης Μέλος
Ιωάννης Αδάμος Μέλος
Παναγιώτης Γαζέτας Μέλος
Ακριβή Γιαννοπούλου Μέλος
Αγλαΐα Δίμτσα Μέλος
Μαίρη Θεοδωράκη Μέλος
Σοφία Καρυώτη Μέλος
Άγγελος Μπούρλας Μέλος
Γεωργία Τρίμη Μέλος
Ηρώ Φίλη Μέλος

Διαβάστε το καταστατικό του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας σε pdf μορφή.

Διαβάστε τον κανονισμό περίθαλψης του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας σε pdf μορφή.
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2004, εκτός της διάταξης της παρ.4 του άρθρου 18 όπως τροποποιήθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση της 15/6-4/10/2006 που ισχύει από 24 Οκτωβρίου 2006.

Επικοινωνήστε μαζί μας

shadow