Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης

Διοικητικές Υπηρεσίες

Γραφείο Τηλ./Fax E-mail
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310.286007
2310.253415
2310.253410
FAX: 2310.262043
typateth@otenet.gr