Επιτροπές Δ.Σ.

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε

Η ακόλουθη Επιτροπή Καταστατικού ορίστηκε με απόφαση

του Διοικητικού Συμβουλίου Νο15/7.12.2017

 

ΔΑΚΕ ΔΗΣΥΕ
 
ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΒΡΑΜΗΣ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ (ΦΡΙΝΤΑ) ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΟΤΣΙΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΖΕΤΑΣ
 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΣΑΚ
 
ΚΥΡΙΟ ΜΕΛΟΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΛΟΣ
ΦΡΥΝΗ ΔΙΑΛΕΤΗ ΗΒΑ ΚΑΡΥΩΤΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΜΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΥΩΤΗ

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η ακόλουθη Επιτροπή Διαπραγματεύσεων με τρίτους ορίστηκε με απόφαση

του Διοικητικού Συμβουλίου Νο15/7.12.2017

 

ΔΑΚΕ ΔΗΣΥΕ
 
ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΡΙΖΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΪΝΑΣ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΟΤΣΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΣΑΚ
 
ΚΥΡΙΟ ΜΕΛΟΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΩ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΥΩΤΗ

 

.

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΑΤΥΕ

Οι εκπρόσωποι του Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ στο Δ.Σ. της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. ορίστηκαν με απόφαση

του Διοικητικού Συμβουλίου Νο15/7.12.2017 & Νο1/24.01.2018

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΡΙΖΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΪΝΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΒΡΑΜΗΣ

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

shadow