Διαχειριστικές Επιτροπές

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.Π.Ο.Θ.)

Ιωάννης Τσιόκανος Πρόεδρος
Βασίλειος Σιβρής Γεν.Γραμματέας
Ιωακείμ Υφαντίδης Μέλος
Ελένη Κοσσυφίδου Μέλος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ (Ε.Λ.Ε.Μ.)

Αντώνης Χειμώνας Πρόεδρος
Αντώνιος Πανηγύρης Αντιπρόεδρος
Απόστολος Μαλαμής Γραμματέας
Βικτωρία Κότσιαρη Μέλος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΚΝΩΝ (Ε.Λ.Α.Τ.)

Δεν έχει γίνει η σύσταση της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΕΛΑΤ


Επικοινωνήστε μαζί μας

shadow