ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΕ -ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΥΠΑΤΕ 23,24 & 25.10.2017