ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ 23, 24 ΚΑΙ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017