Πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των τακτικών μελών του ΤΥΠΑΤΕ