ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο5-2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΤΡΟΦ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ