Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασιών συγκέντρωσης προτάσεων