ΕΠΕΙΓΟΝ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 14-12-2019