ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 8-12-2018