ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 3/2018-ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ-Τακτική Γ.Σ 01-12-2018