Πολυϊατρείο Αθήνας

Διοικητικές Υπηρεσίες

Γραφείο Τηλ./Fax E-mail
Γραμματεία Δ.Σ. 210 8898413
210 8898429
Fax : 210 8236509
gramproedr@typate.gr
Γραφείο Συναλλαγών 210 8898458
210 8898457
210 8898477
FAX:210.8898470& 210.8212878
Tomeas_synal@typate.gr
lallad@typate.gr
Γραφείο Νοσ/κης Περίθαλψης 210 8898423
FAX:210.8898470
nosper@typate.gr
Μητρώο 210 8898430
Fax: 210.8898418
mitroo@typate.gr
Λογιστήριο 210 8898421
210.8898426
logist1@typate.gr
ΕΛΕΜ 210.3622488
210.8898463
Fax:210.3622488
Typate.elem@gmail.com
ΕΛΑΤ 210. 8898477 elat@typate.gr