Επιτροπές Δ.Σ.

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

Η ακόλουθη Επιτροπή Καταστατικού ορίστηκε με απόφαση

του Διοικητικού Συμβουλίου Νο3/8.02.2017

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Κύρια μέλη

ΦΡΥΝΗ ΔΙΑΛΕΤΗ

ΗΛΙΑΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωματικό μέλος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ

ΕΣΑΚ

Κύριο μέλος

ΗΒΑ ΚΑΡΥΩΤΗ

Αναπληρωματικά μέλη

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΜΨΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΥΩΤΗ

ΔΑΚΕ

Κύρια μέλη

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΡΙΖΩΤΗΣ

ΗΡΩ ΦΙΛΗ

Αναπληρωματικό μέλος

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

ΔΗΣΥΕ

Κύριο μέλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωματικό μέλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΖΕΤΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η ακόλουθη Επιτροπή Διαπραγματεύσεων με τρίτους ορίστηκε με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου Νο3/8.02.2017

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Κύριο μέλος

ΗΛΙΑΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΑΚ

Κύρια μέλη

ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΥΩΤΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΜΨΑΣ

ΔΑΚΕ

Κύρια μέλη

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΡΙΖΩΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ

Αναπληρωματικό μέλος

ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΔΗΣΥΕ

Κύριο μέλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωματικό μέλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΖΕΤΑΣΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΑΤΥΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΚΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΥΩΤΗΕπικοινωνήστε μαζί μας

shadow