Διαχειριστικές Επιτροπές

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Δ.Ε.Π.Ο.Θ.)

Γεωργία Αθανασιάδου Πρόεδρος
Ιωάννης Σαλπιγγίδης Αντιπρόεδρος
Κυριακούλα Μουσιώνη Γεν.Γραμματέας
Ελευθερία Φαρμάκη ΜέλοςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ
(Ε.Λ.Ε.Μ.)

Αντώνης Χειμώνας Πρόεδρος
Αντώνιος Πανηγύρης Αντιπρόεδρος
Αικατερίνη Γεωργοπούλου Γραμματέας
Θωμάς Χρήστου ΜέλοςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΚΝΩΝ
(Ε.Λ.Α.Τ.)

Παναγιώτης Αδαμόπουλος Πρόεδρος
Ελένη Μαϊνου Αντιπρόεδρος
Αγλαΐα Δίμτσα Γραμματέας
Πηγή Δινάλη ΜέλοςΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

Ξανθοπούλου Ειρήνη
Μηχανικού Παναγιώτα
Ζεμπερλίγκου ΕλένηΕπικοινωνήστε μαζί μας

shadow