ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΥΠΑΤΕ στις 9-9-2017