ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΥΨΑ ΑΠΟ ΝΟΜΑΡΧΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ