Στατιστικά Πολυϊατρείου Πάτρας, από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2017