Συγκριτική επισκόπηση 1ου και 2ου πίνακα του εκτάκτου οικονομικού βοηθήματος