ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΥ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡ.51 ΠΑΡ.5 ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ