Επιστολή & Εξώδικο ΤΥΠΑΤΕ προς εταιρεία Prudential