ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ TΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ