Εθελοντική αιμοδοσία στη Θεσσαλονίκη, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020