ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ COVID-19, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ