ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ι. ΓΚΡΙΖΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ. -8-12-2018