ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟ 2 ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ Γενική Συνέλευση 1-12-2018