ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΣ ΤΟΥ ΑΤΠΠΕΑΤΕ