ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1/2018-ΠΡΟΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ 01-12-2018